ՎԵԲ - Կոնֆերանս Տեսազանգ ծառայության գնացուցակ

Սակագնային փաթեթ

Մասնակիցների քանակ

Ամսավճար

Փոքր Մինչև 10 25000 դր.
Միջին 11-ից 20 55000 դր.
Մեծ 21-ից 50 195000 դր.

 

Պայմաններ
Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ: