IP/MPLS ցանցի միջոցով Երևան քաղաքում մատուցվող Վիրտուալ մասնավոր ցանցերի ծառայության սակագնային փաթեթի գնացուցակ

 

Պորտի արագությունՑանցի 1 կետի սակագին (ամսավճար)
1 Մբ/վ 22,800 դրամ
10 Մբ/վ 34,800 դրամ
100 Մբ/վ 82,800 դրամ

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով և ներառում են ԱԱՀ:

 

Ծանոթություններ
ա) Ծառայությունը չի մատուցվում 1 Մբ/վ-ից փոքր արագությունների համար:

բ) Վերը նշված սակագները կիրառվում են 1 ամիս ժամկետով պայմանագրի կնքման դեպքում: Ծառայության մատուցման ավելի երկարատև ժամկետների կամ այլ թողունակության դեպքում, քան նշված է աղյուսակում կամ պայմանագրի այլ հատուկ պայմանների դեպքում, ինչպես նաև կախված ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ սարքերի տեսակից և քանակից, ծառայության մատուցման տեղանքից՝ սակագները սահմանվում են Հաճախորդի և «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ի միջև բանակցությունների արդյունքում` հաշվի առնելով ծառայությունների մատուցման այլ պայմանները:

գ) Վերոնշյալ սահմանված պայմաններով ծառայությունները մատուցվում են միայն Երևան քաղաքում: