Ռոստելեկոմ Կորպորատիվ հեռախոսակապի հասանելիության ծառայությունները


Հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

ՍԱԿԱԳՆԵՐ

 

Կորպորատիվ I

Կորպորատիվ II

Կորպորատիվ III

Կորպորատիվ IV*

Հեռախոսագծի ակտիվացում** 0 դրամ 0 դրամ 0 դրամ 0 դրամ
Ամսական բաժանորդավճար
հեռախոսագծի համար
300 դրամ 500 դրամ 2000 դրամ 2000 դրամ
Անվճար րոպեներ
դեպի տեղական ֆիքսված
հեռախոսային ցանցեր 
0 րոպե 100 րոպե 500 րոպե 500 րոպե*
         
Րոպեավճար  դրամ/րոպե  դրամ/րոպե  դրամ/րոպե դրամ/րոպե
Դեպի տեղական ֆիքսված
հեռախոսային ցանցեր (010, 011, 060, 012)
5 4,5 4 4
Փակ խմբի ներսում *** 0 0 0 0
Դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր 19  19 19 19
Դեպի ԼՂՀ բջջային ցանցեր 35  35 35 35
Միջքաղաքային զանգեր դեպի ՀՀ
քաղաքային ցանցեր
5 4,5 4 4
Դեպի ԼՂՀ քաղաքային ցանցեր 18  18 18 18


Միջազգային հեռախոսակապի գներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

 

Պայմաններ
Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ:

Սակագնային փաթեթները նախատեսված են իրավաբանական անձանց համար:

* Կազմակերպությունը, ձեռք բերելով 10 և ավելի համարներ, հնարավորություն է ստանում՝ միանալու Կորպորատիվ IV սակագնային փաթեթին, ինչի շնորհիվ յուրաքանչյուր հառախոսագծի համար նախատեսված անվճար րոպեները միավորվելով սպառվում են միասնական սկզբունքով:

** Կախված  հեռախոսագծերի  քանակից,  տեղակայումից  և  այլ  տեխնիկական  պահանջներից՝  միացման  համար անհրաժեշտ սարքավորումների գինը կներկայացվի լրացուցիչ գնային առաջարկի տեսքով:

*** Փակ   խմբում   ներառվում   են   Ռոստելեկոմի   կողմից   կազմակերպությանը տրամադրված հեռախոսահամարները:

Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության ամսավճարը սկսում է հաշվարկվել ծառայությունների ակտիվացմանը հաջորդող օրվանից:

Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության ամսավճարը hաշվարկվում է ըստ օրերի:

Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության դիմաց վճարման եղանակը հետվճարային է:

Հեռախոսահամարները, անկախ դասակարգումից, տրամադրվում են անվճար: